آشنایی با بازار سرمایه

آشنایی با روشهای مختلف سرمایه گذاری در بورس

آشنایی مقدماتی با تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

آگاهی از مسائل خاص ایران در زمان سرمایه گذاری در بورس

شناخت فضای اقتصاد کشور و مفاهیم مختلف بازار سرمایه

دوره های ویژه

همه دوره های این گروه