دوره آشنایی با سرمایه گذاری دربازار سرمایه
درباره دوره

اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام با ثبت نام کنند – برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان می باشد

  • - مزایای سرمایه¬گذاری در بورس (از نگاه افراد و شرکت¬ها)
  • - مفاهیم پایه¬ای بازار (انواع بازارها، شرکت های ارائه دهنده خدمات در بازار سرمایه و ...)
  • - نکات ضروری و توصیه¬های مهم جهت سرمایه¬گذاری در بازار سرمایه (فروش سهام زیان ده و خرید سهام سود ده، مباحث انتظارات در بازار سهام، داشتن استراتژی سرمایه¬گذاری، نقش اطلاعات و ...)
  • - مفهوم سرمایه¬گذاری غیر¬مستقیم در برابر سرمایه¬گذاری مستقیم(بررسی عملکرد، مزایا و معایب)
  • - سبدگردانی اختصاصی (مزایا و عملکرد)
  • -- آشنایی با شرکت های رتبه بندی نهادهای مالی (شامل مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، پارت و ....)
  • سرمایه¬گذاری در قراردادهای آتی
  • مقدمه¬ای بر شاخص¬های سنجش اقتصادی
مدرسین
دکتر مصطفی محبی مجد
آقای محمد رضانژاد
خانم فاطمه صادقی
ردیف شماره کلاس عنوان کلاس مدرس زمان برگزاری کلاس بازه برگزاری محل برگزاری بازه ثبت نام هزینه (ریال) وضعیت
1 22 19 5 دوره آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه نوبت اول دکتر مصطفی محبی مجد شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17:00 الی 19:00 از 1398/10/14 الی 1398/10/25

خیابان مطهری ، خیابان میرزای شیرازی ، کوچه 17 ، پلاک 17 کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان 

از 1398/09/23 الی 1398/10/13 2000000 پایان مهلت ثبت نام
2 22 23 1 سومین دوره آموزش سرمایه گذاری در بورس آقای محمد رضانژاد یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 17:00 الی 20:00 از 1398/11/27 الی 1398/12/06

تهران ، خیابان مطهری ، خیابان میرزای شیرازی ، کوچه 17 ، پلاک 17 ( کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان )

از 1398/10/25 الی 1398/12/15 2000000 پایان مهلت ثبت نام
3 22 29 1 دوره مجازی آموزش سرمایه گذاری در بورس آقای محمد رضانژاد یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 17:30 الی 20:30 از 1399/03/18 الی 1399/03/27

خیابان مطهری ، خیابان میرزای شیرازی ، ک.چه 17 پلاک 17 

از 1399/03/11 الی 1399/03/25 2000000 پایان مهلت ثبت نام
4 22 34 201 دوره مجازی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس آقای محمد رضانژاد یک شنبه ها و سه شنیه ها از ساعت 17:30 الی 20:30 از 1399/03/25 الی 1399/04/03 از 1399/03/17 الی 1399/03/31 2000000 پایان مهلت ثبت نام
5 22 37 2 دوره آشنایی با سرمایه گذاری در بورس نوبت 5 خانم فاطمه صادقی سه شنبه ها از ساعت 17 الی 20 از 1399/04/24 الی 1399/05/14

تهران خیابان مطهری ، خیابان میرزای شیرازی ، کوچه 17 ، پلاک 17 

از 1399/04/03 الی 1399/04/24 2500000 پایان مهلت ثبت نام