مرحله اول
انتخاب کلاس
مرحله دوم
نمایش اطلاعات کلاس
مرحله سوم
انتخاب درگاه
مرحله چهارم
وضعیت سفارش

لطفا کلاس مورد نظر را انتخاب نمایید

ردیف شماره کلاس عنوان کلاس مدرس زمان برگزاری کلاس بازه برگزاری محل برگزاری بازه ثبت نام هزینه (ریال) وضعیت
1 4 40 5 دوره تحلیل بنیادی مقدماتی و پیشرفته آقای محمد رضانژاد یکشنبه ها از ساعت 17:00 الی 20:00 از 1399/04/29 الی 1399/06/16

تهران ، خیابان مطهری ، خیابان میرزای شیرازی ، کوچه 17 پلاک 17

از 1399/04/08 الی 1399/04/29 6300000 درحال ثبت نام