گروه های آموزشی

آشنایی با بازار سرمایه

در پایان دوره، شرکت کنندگان به آگاهی های اولیه و آشنایی لازم در مورد تحلیل تکنیکال دست میابند.

تکنیکال

آشنایی با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال، ابزارها و روش ها

بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به سرمایه گذاران کمک میکند تا با مطالعه عوامل ریشه ای و اصلی که ماهیت اقتصاد، بخشهای صنعتی و شرکت ها را تحت تاثیر قرار میدهد.

پیشرفته

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Analysis Technical )روشی برای پیشبینی قیمت ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است.