گروه های آموزشی

آشنایی با بازار سرمایه

در پایان دوره، شرکت کنندگان به آگاهی های اولیه و آشنایی لازم در مورد تحلیل تکنیکال دست میابند.

پیشرفته

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Analysis Technical )روشی برای پیشبینی قیمت ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است.

بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به سرمایه گذاران کمک میکند تا با مطالعه عوامل ریشه ای و اصلی که ماهیت اقتصاد، بخشهای صنعتی و شرکت ها را تحت تاثیر قرار میدهد.

تکنیکال

آشنایی با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال، ابزارها و روش ها